नयां बर्ष २०७४ को शुभकामनाको साथ उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध व्यक्त गर्दछौं ।


नयां बर्ष २०७४ को शुभकामनाको साथ उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध व्यक्त गर्दछौं ।

Source: NRNA BAHRAIN

बहराइनस्थित सम्र्पूण संघ, संस्था तथा संगठनका अध्यक्षज्यू वा एक जना प्रतिनिधि उपस्थिति भइदिनुहुने बार


बहराइनस्थित सम्र्पूण संघ, संस्था तथा संगठनका अध्यक्षज्यू वा एक जना प्रतिनिधि उपस्थिति भइदिनुहुने बारे ।

Source: NRNA BAHRAIN

NRNA बहराइनद्वारा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न:


NRNA बहराइनद्वारा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न:

Source: NRNA BAHRAIN

नेपाली महोत्सव २०७३


नेपाली महोत्सव २०७३

Source: NRNA BAHRAIN

अन्तरक्रिया कार्यक्रम


अन्तरक्रिया कार्यक्रम

Source: NRNA BAHRAIN