Notice_Module

Notice

   
1 Guidelines For Applying Individual Labour Permit
2 हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता
3 सदस्यता कार्ड बारे जानकारी:
4 संस्थागत हाजिरी जवाफ कार्यक्रमा इच्छुक संघ-संस्थाहरुले इच्छुक संघ-संस्थाहरुले आफ्ना २ जना प्रतियोगीहरुको नाम दर्ता गराइसक्नुहुन अनुरोध गरिछ ।