TeamModules

Year
Team

Tenure Year:2017-2019

Lal Prasad Pun

President
(Office Bearer)
Bahrain

Narayan Prasad Upreti

Vice President
(Office Bearer)
Bahrain

Sher Bahadur Raut

Vice President
(Office Bearer)
Bahrain

Tej Ram Sapkota

Vice President
(Office Bearer)
Bahrain

Laxmi Giri

Vice President
(Office Bearer)
Bahrain

Prem Chhetri

General Secretary
(Office Bearer)
Bahrain

Ajay Gurung

Secretary
(Office Bearer)
Bahrain

Shiva Shankar Acharya

Joint Secretary
(Office Bearer)
Bahrain

Rajaram Subedi

Treasurer
(Office Bearer)
Bahrain

Amar Shrestha

Youth Coordinator
(Office Bearer)
Bahrain

Puspa Praja

Women Coordinator
(Office Bearer)
Bahrain

Puran K.C.

Coordinator - Welfare Fund
(Office Bearer)
Bahrain

Kamal Prasad Ghimire

Coordinator - Sports
(Office Bearer)
Bahrain

Rajesh Gurung

Coordinator- Tourism Promotion
(Office Bearer)
Bahrain

Anju B.K

Member
(Executive Members)
Bahrain

Deep Bikram Rana

Member
(Executive Members)
Bahrain

Anil Shrestha

Member
(Executive Members)
Bahrain

Padam Kumar Gurung

Member
(Executive Members)
Bahrain

Nima Sherpa

Member
(Executive Members)
Bahrain

Mina Gurung

Member
(Executive Members)
Bahrain

Gorakh Ramjali

Senior Advisor
(Patron and Advisor)
Bahrain

Kumar B.K.

Advisor
(Patron and Advisor)
Bahrain

Shyam Rai

Advisor
(Patron and Advisor)
Bahrain

Jitu Khadka

Advisor
(Patron and Advisor)
Bahrain

Sunil Lama

Advisor
(Patron and Advisor)
Bahrain

Krishna Kumari Bista

Advisor
(Patron and Advisor)
Bahrain